Đăng ký Đăng nhập

Quy định khi gửi sai mệnh giá thẻ nạp

2022-02-06 22:39:21
844

Gửi thẻ sai mệnh giá trên gachtheonline.com !

Quý khách gửi thẻ sẽ có 2 mệnh giá: 1 là mệnh giá quý khách gửi lên, 2 là mệnh giá thực của thẻ

Ví dụ :

- Quý khách gửi lên nhầm với mệnh giá 200.000đ mà mệnh giá thực là 100.000đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 100.000đ  trừ 50%  = 50.000đ x Chiết khấu thẻ 

- Quý khách gửi thẻ mệnh giá 100.000đ mà mệnh giá thực là 500.000đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 100.000đ x Chiết khấu thẻ 


Quý khách lưu ý: đây là quy định nhà mạng đặt ra, không hỗ trợ nếu quý khách gửi sai mệnh giá !